"16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze względu na Płeć " organizowana od 1991 roku przez Women´s Global Leadership Institute. Na działania w ramach kampanii zostały wybrane dni między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Więcej informacji na stronie: http://16dayscwgl.rutgers.edu/