Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie
ul. Topolowa 16
32-500 Chrzanów
tel. 32 624 11 30-31

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE CHRZANOWSKIM:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
ul. Oświęcimska 9
32-500 Chrzanów
Tel. 32 623 37 98, 32 623 57 95

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini
ul. Kościuszki 38
32-540 Trzebinia
Tel. 032-612-15-10, 32 611 08 29, 32 611 08 31

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu
Ul. 9 Maja 2
32-590 Libiąż
Tel. 32 627 74 66

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach
ul. Krakowska 56
32-551 Babice
Tel. 32 613 40 50, (fax: wew. 83)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Alwerni
Ul. Gęsikowskiego 7
32-566 Alwernia
Tel. 12 283 11 15

POZOSTAŁE INSTYTUCJE:

Sąd Rejonowy w Chrzanowie
Al. Henryka 23
Tel. 32 649 40 90

Sąd Okręgowy w Krakowie
Wydział XI Cywilny-Rodzinny
Ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
Tel. 12 619 50 00

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Ul. Grunwaldzka 6
32-500 Chrzanów
Tel. 32 626-13-77, 32 626 13 78, 32 626 13 74

Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie
Ul. Jordana 7
32-500 Chrzanów
Tel. 32 624 62 00, 32 624 62 55

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chrzanowie
Ul. Focha 3
32- 500 Chrzanów
Tel. 32 624 12 70

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Ul. Ks. Skorupki 3 - budynek KP PSP w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
Tel. 32 625 00 00 Fax. 32 625 83 44

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie
Ul. Mariii Skłodowskiej - Curie 10
32-500 Chrzanów
Tel. 662 336 308, 32 646 71 88

Zarząd Budynków
Ul. Sokoła 23
32-500 Chrzanów
Tel. 32 623 25 63

www.forummigracyjne.org

www.kochamreaguje.pl

www.niebieskalinia.pl

www.fdn.pl

www.dzieckokrzywdzone.pl

www.strada.org.pl

www.parpa.pl