logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, rozeznaje dostępną ofertę rynkową
w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem podczas wyjazdu.

 

załącznik:

pielęgniarka

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinasowanego przez Unię Europejską
w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, rozeznaje dostępną ofertę rynkową
w zakresie realizacji zajęć dla dzieci oraz realizacji szkoleń dla osób dorosłych podczas warsztatów wyjazdowych.

 

załączniki:

Trener - dzieci

Trener - osoby dorosłe

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, rozeznaje dostępną ofertę rynkową
w zakresie usługi transportowej.

 

załącznik:

transport

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie,
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie przeprowadzenia poradnictwa pedagogicznego.

 

załącznik:

pedagog

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie
opieki pielęgniarskiej nad pacjentem podczas wyjazdu.

 

załącznik:

Opieka pielęgniarska nad pacjentem podczas wyjazdu

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie,
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla dzieci oraz realizacji szkoleń dla osób dorosłych
podczas warsztatów wyjazdowych.

 

 

załączniki:

Trener dla osób dorosłych

Trener dla dzieci

 

 

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie przeprowadzenia:

 

 - mediacji / mediator

- terapii małżeńskiej/par / terapeuta par

- indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla małżeństw/par / psycholog par

- indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz trudności wychowawczych / psycholog

 

 
 
 

W dniu 19 października 2017 r. psycholog naszego Ośrodka przeprowadził warsztaty dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie. Zajęcia zastały przeprowadzone dla uczniów Szkoły Podstawowej, oddziałów Gimnazjum oraz Szkoły Branżowej I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uczestnicy pracowali nad własnymi sytuacjami trudnymi w środowisku szkolnym oraz domowym. W podziale na grupy warsztatowe poszukiwali możliwych rozwiązań sytuacji krytycznych. Po zaznajomieniu się z teoriami psychologicznymi dotyczącymi sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach, uczniowie podawali przykłady zachowań wybierając odpowiednie karty pomocnicze.

27624obraz8 21

W dniu 25 września 2017 roku na terenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej odbyły się warsztaty "Zaburzenia przywiązania u dzici przebywających w pieczy zastępczej - zespół zaburzonych więzi". Warsztaty przeprowadzili pracownik socjany Iwona Palian oraz pedagog Agnieszka Gomółka. Podczas spotkania była poruszana tematyka dotycząca zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży oraz wychowanie zranionego dziecka. Uczestnicy warsztatów mieli okazję do dyskusji, wymiany własnych doświadczeń, poglądów oraz poruszenia problemów jakie występują w rodzinach zastępczych.

IMG 20171002 163404 01

art

 

W dniach 5,11 i 24 października 2017 roku w Szpitalu Powitowym w Chrzanowie zostały przeprowadzone warsztaty pt. "Kontakt interpersonalny z pacjentem jako czynnik leczący", organizowane przez pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie. Warsztaty poprowadzili pedagog/asystent rodziny Justyna Pławecka, pedagog Katarzyna Tomska - Korzec oraz psychoterapeuta Przemysław Traczyński. Podczas spotkań warsztatowych była poruszana tematyka dotycząca komunikacji interpersonalnej, empatii, inteligencji emocjonalnej oraz podkreślenie ważności kontaktu personelu z pacjentem w procesie leczenie. Odbyła się również dyskuja na temat specyfiki pracy pielęgniarki w Polsce i w innych krajach Europy oraz trudności jakie ta praca niesie każdego dnia.

unnamedunnamed1