logo NOWE


PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

poradnictwo pedagogiczne

logo NOWE


PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

mediator

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie,
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem podczas wyjazdu.

 

załączniki:

pielęgniarka

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie usługi transportowej.


załącznik:

transport

 

 

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, rozeznaje dostępną ofertę rynkową
w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem podczas wyjazdu.

 

załącznik:

pielęgniarka

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinasowanego przez Unię Europejską
w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, rozeznaje dostępną ofertę rynkową
w zakresie realizacji zajęć dla dzieci oraz realizacji szkoleń dla osób dorosłych podczas warsztatów wyjazdowych.

 

załączniki:

Trener - dzieci

Trener - osoby dorosłe

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, rozeznaje dostępną ofertę rynkową
w zakresie usługi transportowej.

 

załącznik:

transport

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie,
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie przeprowadzenia poradnictwa pedagogicznego.

 

załącznik:

pedagog

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie
opieki pielęgniarskiej nad pacjentem podczas wyjazdu.

 

załącznik:

Opieka pielęgniarska nad pacjentem podczas wyjazdu

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie,
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla dzieci oraz realizacji szkoleń dla osób dorosłych
podczas warsztatów wyjazdowych.

 

 

załączniki:

Trener dla osób dorosłych

Trener dla dzieci