logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji - Coaching indywidualny


załącznik:
coaching indywidualny

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji Kursu samoobrony dla kobiet.

 

załącznik:
samoobrona dla kobiet

Dnia 1 marca 2018 roku na prośbę Dyrektora II L.O. im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie, pracownicy POIK asystent rodziny/pedagog Justyna Pławecka oraz psycholog Paulina Masłowiec, przeprowadziły zajęcia edukacyjne dot. "Strategi i stylów radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej".

Zajęcia przygotowano dla grupy uczniów z klasy maturalnej, w której zaobserwowano problemy z zakresu uzależnień, trudności w relacjaach rówieśniczych oraz stresu związanego z egzaminem dojrzałości. Zaprezentowano treści dotyczące rodzajów kryzysów życiowych, specyfiki kryzysu wieku adolescencji, faz kryzysu oraz dróg jego rozwiązania. Po przedstawieniu wstępu teoretycznego, zachęcono uczniów do aktywności i pracy w grupach. Zastanawiano się jak można radzić sobie ze stresem na podstweie konkretnych przykładów i sytuacji wymyślonych przez uczniów.

Dnia 6 lutego 2018 roku w Specialnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie, w ramach "Drzwi Otwartych" odbyło się szkolenie dla rodziców dot. "Sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych w rodzinach wychowujących dzieci niepwłnosprawne intelektualnie i przewlekle chore".

Szkolenie prowadzone było przez psychologa POIK Małgorzatę Jania i skierowane było do rodziców dzieci Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Gimnazjum. Celem szkolenia było zasygnalizowanie trudności wychowawczych, emocjonalnych, z którymi mogą zmagać się rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle chorych, a także wskazanie strategii zaradczych.

szkolenie pani Jania

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla osób dorosłych podczas warsztatów wyjazdowych.

 

załącznik:
trener - dorośli

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla dzieci podczas warsztatów wyjazdowych.

 

załącznik:
trenerzy - dzieci

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie usługi transportowej.

 

załącznik:
transport

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem podczas wyjazdu.

 

załącznik:
pielęgniarka

W dniach 16 i 17 grudnia 2017 roku oraz 10 i 11.02.2018 roku odbyły się warsztaty wyjazdowe dla Uczestników Projektu „Pokonaj kryzys” zorganizowane przez pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.

16 i 17 grudnia 2017 roku w miejscowości Szczyrk odbyły się warsztaty dotyczące treningu komunikacji w związku, postawy asertywnej i podnoszenia samooceny kierowane do osób dorosłych. Dla dzieci zostały przeprowadzone warsztaty dostosowane do ich wieku, potrzeb oraz umiejętności. Odbyły się zabawy sensoryczne, gry, zabawy integracyjne i psychoruchowe. Warsztaty poruszały również tematykę twórczego myślenia, ćwiczeń wizualizacyjnych, psychoedukacji dotyczącej przemocy oraz podnoszenia samooceny.

Łącznie wyjazdu skorzystały 34 osoby.

10 i 11 lutego 2018 roku w miejscowości Radocza odbyły się kolejne warsztaty zaplanowane w ścieżce reintegracyjnej Uczestników Projektu. Tematy warsztatów dla osób dorosłych dotykały takich zagadnień jak rozwiązywanie konfliktów w relacji partnerskiej, psychoedukację dotyczącą przemocy oraz ról społecznych. Dla dzieci młodszych zorganizowane zostały gry, zabawy integracyjne i psychoruchowe oraz zajęcia z arteterapii. Grupa dzieci najstarszych realizowała temat postawy asertywnej.

Łącznie z wyjazdu skorzystało 28 osób.