W dniach 17 i 18 marca oraz 7 i 8 kwietnia 2018 roku odbyły się warsztaty wyjazdowe dla Uczestników Projektu „Pokonaj kryzys” zorganizowane przez pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.

17 i 18 marca 2018 roku w miejscowości Poronin odbyły się warsztaty podnoszące świadomość Uczestników w zakresie: tego, co z małżeństwa rodziców przenoszone jest do ich związków i jak to twórczo zmienić, budowania i utrzymywania bliskiej więzi, zmian w związku jakie niesie ze sobą pojawienie się dzieci, budowania sieci wsparcia instytucjonalno-prawnej i rodzinnej oraz treningu kompetencji wychowawczych kierowane do osób dorosłych. Dla dzieci zostały przeprowadzone warsztaty dostosowane do ich wieku, potrzeb oraz umiejętności. Odbyły się zabawy sensoryczne, elementy arteterapii- biblioterapia, zabawy rozwijające motorykę dużą, gry i zabawy psychoruchowe, trening radzenia sobie z emocjami. Podczas warsztatów poruszany był temat związany z profilaktyką uzależnień.

Łącznie z wyjazdu skorzystały 33 osoby.

7 i 8 kwietnia 2018 roku w miejscowości Jaworze odbyły się kolejne warsztaty wyjazdowe zaplanowane w ścieżce reintegracyjnej Uczestników Projektu. Tematy warsztatów dla osób dorosłych dotykały takich zagadnień jak: zasady budowania związku partnerskiego, budowanie i rozwijanie wspólnych pasji oraz trening komunikacji społecznej. Tematy warsztatów dla dzieci obejmowały rozwijanie wyobraźni oraz ćwiczenie pamięci. Zorganizowane zostały gry, zabawy integracyjne i psychoruchowe. Przeprowadzone zostały następujące treningi: trening komunikacji interpersonalnej oraz trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących. Grupa dzieci najstarszych pracowała nad swoimi zasobami w połączeniu z treningiem komunikacji interpersonalnej.

Łącznie z wyjazdu skorzystało 30 osób.

Obecnie pracownicy POIK pracują nad organizacją piątego już wyjazdu warsztatowego zaplanowanego na dni 9 i 10 czerwiec bieżącego roku.

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla osób dorosłych podczas warsztatów wyjazdowych.


załącznik:
Trener dorośli.

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla dzieci podczas warsztatów wyjazdowych.

 

załącznik:
Trener dzieci.

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie usługi transportowej.Przedłużenie terminu składania ofert - dotyczy rozeznania dostępnej oferty rynkowej na realizację usługi transportowej:
termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia 05.06.2018 roku o godzinie 11:00.

załącznik:
 

„Budowanie dobrych praktyk”.

W dniu 10 kwietnia 2018 roku w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie odbyło się spotkanie pracowników POIK z kuratorami zawodowymi służące budowaniu wzajemnej współpracy pomiędzy służbami i instytucjami podejmującymi działania w obszarze przeciwdziałania przemocy.
Celem spotkania było min. przedstawienie oferty Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, oraz przedstawienie oferty realizowanego projektu „Pokonaj Kryzys”. Ponadto zaprezentowana została min. specyfika pracy Ośrodka, przedstawiono regulamin korzystania z hostelu. Omówiono formy udzielanej pomocy oraz zasady przyjmowania na konsultacje dzieci i młodzież.
Udział w spotkaniu wzięli kuratorzy zawodowi: Urszula Owcarz, Aneta Grądzka, Justyna Barczyk – Ćmielewska oraz pracownicy POIK: Anna Słowińska – Cajc, Paulina Masłowiec,  Angelika Michalik, Iwona Palian.

IMG 20180410 WA0006

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji - Coaching indywidualny.

 

załącznik:
coaching indywidualny

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla dzieci podczas warsztatów wyjazdowych.

 

załącznik:
trener dzieci

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla osób dorosłych podczas warsztatów wyjazdowych.

 

załącznik:
trener dorośli

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie usługi transportowej

 

załącznik:
transport

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji - Coaching indywidualny


załącznik:
coaching indywidualny