logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie usługi transportowej.Przedłużenie terminu składania ofert - dotyczy rozeznania dostępnej oferty rynkowej na realizację usługi transportowej:
termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia 05.06.2018 roku o godzinie 11:00.

załącznik:
 

„Budowanie dobrych praktyk”.

W dniu 10 kwietnia 2018 roku w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie odbyło się spotkanie pracowników POIK z kuratorami zawodowymi służące budowaniu wzajemnej współpracy pomiędzy służbami i instytucjami podejmującymi działania w obszarze przeciwdziałania przemocy.
Celem spotkania było min. przedstawienie oferty Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, oraz przedstawienie oferty realizowanego projektu „Pokonaj Kryzys”. Ponadto zaprezentowana została min. specyfika pracy Ośrodka, przedstawiono regulamin korzystania z hostelu. Omówiono formy udzielanej pomocy oraz zasady przyjmowania na konsultacje dzieci i młodzież.
Udział w spotkaniu wzięli kuratorzy zawodowi: Urszula Owcarz, Aneta Grądzka, Justyna Barczyk – Ćmielewska oraz pracownicy POIK: Anna Słowińska – Cajc, Paulina Masłowiec,  Angelika Michalik, Iwona Palian.

IMG 20180410 WA0006

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji - Coaching indywidualny.

 

załącznik:
coaching indywidualny

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla dzieci podczas warsztatów wyjazdowych.

 

załącznik:
trener dzieci

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla osób dorosłych podczas warsztatów wyjazdowych.

 

załącznik:
trener dorośli

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie usługi transportowej

 

załącznik:
transport

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji - Coaching indywidualny


załącznik:
coaching indywidualny

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji Kursu samoobrony dla kobiet.

 

załącznik:
samoobrona dla kobiet

Dnia 1 marca 2018 roku na prośbę Dyrektora II L.O. im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie, pracownicy POIK asystent rodziny/pedagog Justyna Pławecka oraz psycholog Paulina Masłowiec, przeprowadziły zajęcia edukacyjne dot. "Strategi i stylów radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej".

Zajęcia przygotowano dla grupy uczniów z klasy maturalnej, w której zaobserwowano problemy z zakresu uzależnień, trudności w relacjaach rówieśniczych oraz stresu związanego z egzaminem dojrzałości. Zaprezentowano treści dotyczące rodzajów kryzysów życiowych, specyfiki kryzysu wieku adolescencji, faz kryzysu oraz dróg jego rozwiązania. Po przedstawieniu wstępu teoretycznego, zachęcono uczniów do aktywności i pracy w grupach. Zastanawiano się jak można radzić sobie ze stresem na podstweie konkretnych przykładów i sytuacji wymyślonych przez uczniów.

Dnia 6 lutego 2018 roku w Specialnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie, w ramach "Drzwi Otwartych" odbyło się szkolenie dla rodziców dot. "Sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych w rodzinach wychowujących dzieci niepwłnosprawne intelektualnie i przewlekle chore".

Szkolenie prowadzone było przez psychologa POIK Małgorzatę Jania i skierowane było do rodziców dzieci Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Gimnazjum. Celem szkolenia było zasygnalizowanie trudności wychowawczych, emocjonalnych, z którymi mogą zmagać się rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle chorych, a także wskazanie strategii zaradczych.

szkolenie pani Jania