W dniu 4 grudnia 2018 roku pracownicy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie zorganizowali dla dzieci Mikołajki. W ramach spotkania dzieci miały możliwość wspólnej zabawy oraz wykonania prac plastycznych. Nie zabrakło również tego co najważniejsze czyli spotkania ze Świętym Mikołajem, który obdarował dzieci mnóstwem wspaniałych prezentów. Był również czas na poczęstunek oraz na rozmowę. Wszystkie atrakcje udało się zrealizować i przygotować dzięki wsparciu i hojności osób, które miały chęć podzielenia się swoim dobrem i sprawieniem radości dzieciom.

stolik

mikołaj1

W związku z realizacją VII edycji programu profilaktyczno – wychowawczego ,,Możesz żyć inaczej’’ w dniu 29 listopada 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chrzanowie  zostały przeprowadzone warsztaty przez pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, które skierowane były do dwóch grup uczniów. Przedstawiona prezentacja dotyczyła ,, Przemocy w grupach rówieśniczych w środowisku domowym. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu’’. Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w ćwiczeniu z podziałem na dwie grupy, którego celem było rozróżnianie poszczególnych rodzajów przemocy. Udzielono również informacji na temat instytucji w których można otrzymać pomoc i wsparcie.

sosw Chrzanów

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie przeprowadzenia poradnictwa pedagogicznego.

 

Załącznik:
Pedagog.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie po raz drugi otrzymał wyróżnienie w Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” na najlepsze działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje pozarządowe z obszaru województwa małopolskiego.

Wyróżnienie przyznano za uniwersalne i innowacyjne działania wzbogacające wsparcie oferowane osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, wszechstronność podejmowanych inicjatyw skierowanych do dzieci, młodzieży, rodzin, współpracę z wieloma instytucjami z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nagrody dla zwycięzców w konkursie zostały wręczone w trakcie wojewódzkiej konferencji, która odbywała się pod hasłem „Pomoc osobie stosującej przemoc – pomocą dla całej rodziny”.

Spotkanie jest organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie od 2003r. i już na stałe wpisała się w mapę wojewódzkich wydarzeń poświęconych problematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

TEGOROCZNI LAUREACI KONKURSU:

Nagroda dla najlepszego powiatu:

Powiat Limanowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Nagroda dla najlepszej gminy:

Gmina Miasto Kraków / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Wyróżnienia dla:

Powiatu:

Powiat chrzanowski / Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

Gminy:

Gmina Rzezawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Laureatom serdecznie gratulujemy!

na stronę 1

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową – Psycholog w środowisku.

 

Załączniki:

Indywidualne poradnictwo psychologiczne w środowisku dla klientów POIK, dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych, w wymiarze maksymalnie 288 godzin.

Indywidualne poradnictwo psychologiczne w środowisku dla rodzin osób chorujących psychicznie będących klientami POIK w wymiarze maksymalnie 160 h.

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową - Asystent rodziny.

 

Załącznik:
Asystent Rodziny

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie przeprowadzenia poradnictwa pedagogicznego.

 

Załącznik:
Pedagog

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie przeprowadzenia coachingu indywidualnego.

 

Załącznik:
Coaching indywidualny

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie przeprowadzenia mediacji.

 

Załącznik:
Mediacje

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji usługi cateringowej.

 

Załącznik:
Usługa cateringowa