logo NOWE

 

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie pod nazwą "Pokonaj kryzys" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3.

Ogoszenie wyniku otwartego konkursu

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr POIK.021.1.2019 z dnia 11 lutego 2019r.,
Dyrektor POIK w Chrzanowie wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych,
Pana Adama Ziemińskiego.

logo NOWE

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w Komisji konkursowej
w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej
dla uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie pod nazwą "Pokonaj kryzys",

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.3.

 

załącznik:
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

logo NOWE

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, 32-500 Chrzanów

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu
realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie pod nazwą "Pokonaj kryzys"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa IX. Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3.

 


Zarządzenie Nr POIK.021.2.2019

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu

I. Oferta - wzór

II. Umowa - wzór

III. Sprawozdanie - wzór

 

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, rozeznaje dostępną ofertę rynkową- Terapeuta par.

 

Załącznik:
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej - Terapeuta par

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową- Psycholog dla kobiet doświadczających przemocy.

 

Załącznik:
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej - Psycholog przemoc

W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej cyklicznie odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez pedagoga mgr Agnieszkę Gomółkę. Podczas spotkań dzieci uczą się prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz nawiązywania relacji na zasadzie wsparcia i współpracy. Uczestnicy uczą się wyrażania i rozładowywania emocji oraz konstruktywnego rozwiazywania konfliktów. Dzieci mają również możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron, wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa, rozwijania pasji i zainteresowań poprzez zabawę. Uczestnicy mają możliwość wyrażania swojej ekspresji twórczej oraz aktywności ruchowej, które pozytywnie wpływają na ich rozwój emocjonalny, społeczny oraz umysłowy dziecka.

48358034 312301152957577 6931470182246252544 n

48365204 215011706078612 2679925435105542144 n

W dniu 4 grudnia 2018 roku pracownicy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie zorganizowali dla dzieci Mikołajki. W ramach spotkania dzieci miały możliwość wspólnej zabawy oraz wykonania prac plastycznych. Nie zabrakło również tego co najważniejsze czyli spotkania ze Świętym Mikołajem, który obdarował dzieci mnóstwem wspaniałych prezentów. Był również czas na poczęstunek oraz na rozmowę. Wszystkie atrakcje udało się zrealizować i przygotować dzięki wsparciu i hojności osób, które miały chęć podzielenia się swoim dobrem i sprawieniem radości dzieciom.

stolik

mikołaj1

W związku z realizacją VII edycji programu profilaktyczno – wychowawczego ,,Możesz żyć inaczej’’ w dniu 29 listopada 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chrzanowie  zostały przeprowadzone warsztaty przez pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, które skierowane były do dwóch grup uczniów. Przedstawiona prezentacja dotyczyła ,, Przemocy w grupach rówieśniczych w środowisku domowym. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu’’. Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w ćwiczeniu z podziałem na dwie grupy, którego celem było rozróżnianie poszczególnych rodzajów przemocy. Udzielono również informacji na temat instytucji w których można otrzymać pomoc i wsparcie.

sosw Chrzanów