logo NOWE

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu pod nazwą: "Pokonaj kryzys"

 

Załączniki:
Zarządzenie Nr POIK.021.8.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr POIK.021.8.2019
Oferta realizacji zadania publicznego
Umowa o realizację zadania publicznego
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr POIK.021.8.2019

logo NOWE

 

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie pod nazwą "Pokonaj kryzys" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3.

Ogoszenie wyniku otwartego konkursu

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr POIK.021.1.2019 z dnia 11 lutego 2019r.,
Dyrektor POIK w Chrzanowie wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych,
Pana Adama Ziemińskiego.

logo NOWE

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w Komisji konkursowej
w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej
dla uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie pod nazwą "Pokonaj kryzys",

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.3.

 

załącznik:
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

logo NOWE

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, 32-500 Chrzanów

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu
realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie pod nazwą "Pokonaj kryzys"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa IX. Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3.

 


Zarządzenie Nr POIK.021.2.2019

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu

I. Oferta - wzór

II. Umowa - wzór

III. Sprawozdanie - wzór

 

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, rozeznaje dostępną ofertę rynkową- Terapeuta par.

 

Załącznik:
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej - Terapeuta par

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową- Psycholog dla kobiet doświadczających przemocy.

 

Załącznik:
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej - Psycholog przemoc

W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej cyklicznie odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez pedagoga mgr Agnieszkę Gomółkę. Podczas spotkań dzieci uczą się prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz nawiązywania relacji na zasadzie wsparcia i współpracy. Uczestnicy uczą się wyrażania i rozładowywania emocji oraz konstruktywnego rozwiazywania konfliktów. Dzieci mają również możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron, wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa, rozwijania pasji i zainteresowań poprzez zabawę. Uczestnicy mają możliwość wyrażania swojej ekspresji twórczej oraz aktywności ruchowej, które pozytywnie wpływają na ich rozwój emocjonalny, społeczny oraz umysłowy dziecka.

48358034 312301152957577 6931470182246252544 n

48365204 215011706078612 2679925435105542144 n