Od lipca br. Pedagodzy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie prowadzą warsztaty podnoszenia kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów.