19 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Dzień ten obchodzony jest od 2001 roku. Organizatorki i organizatorzy obchodów wskazują przede wszystkim na seksualny aspekt przemocy wobec dzieci. Apelują do rządów i społeczeństw o aktywne promowanie praw dziecka i zapobieganie krzywdzeniu dzieci.

W trakcie spotkania omówione zostaną prawne aspekty dotyczące rozwiązania małżeństwa, jak również związane z tym kwestie opieki nad dziećmi, alimentów, regulacji dotyczących korzystania z mieszkania i inne.

"16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze względu na Płeć " organizowana od 1991 roku przez Women´s Global Leadership Institute. Na działania w ramach kampanii zostały wybrane dni między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

W warsztatach wzięli udział rodzice dzieci w wieku od 6 lat do pełnoletności,  rodzice jedynaków jak i większej gromadki, rodzice dziewczynek jak i chłopców.

W dniu 25.10.2012r. zakończyła się I-sza edycja  ”Warsztatów Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych” - cyklu szkoleniowego dla rodziców i opiekunów, organizowanych
przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w zajęciach i gratulujemy ukończenia warsztatów.

O terminie rozpoczęcia II-ej edycji poinformujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 

17 października 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak zaapelował w liście do rodziców i opiekunów, o dokładne sprawdzanie miejsca i osób, pod opiekę których oddawane jest dziecko. Wszystkich rodziców i opiekunów zachęcamy do zapoznania się z listem na stronie Rzecznika Praw Dziecka RP : http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2126

 

Wszystkich Zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową: http://www.marketing-news.pl/message.php?art=36367

 

Od lipca br. Pedagodzy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie prowadzą warsztaty podnoszenia kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów.