ZAPRASZAMY na II edycję"Warsztatów podnoszenia kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów"

13 maja 2013roku odbyła się uroczysta konferencja z okazji  I-szej Rocznicy Działalności

W tym dniu przypominamy 10 powodów, by nie bić dziecka

W dniu 23.04.2013 r. z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie oraz  Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, w siedzibie POIK odbyła się wizyta studyjna dla
przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób dotkniętych zjawiskiem przemocy na terenie powiatu chrzanowskiego.

Dnia 18 marca 2013 r. pedagodzy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie - pani Joanna Warywocka oraz pani Joanna Bochenek, przeprowadziły w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Chrzanowie warsztaty profilaktyczne. Zajęcia obejmowały zagadnienia związane z cyberprzemocą oraz mechanizmami powstawania uzależnień. W warsztatach udział wzięli uczniowie klas II gimnazjum.

 

W dniu 4 marca 2013r. w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie odbyło się szkolenie pracowników POIK oraz zaproszonych przedstawicieli  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu chrzanowskiego. Organizatorem szkolenia był Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie oraz Studio Profilaktyki Społecznej w Krakowie.

19 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Dzień ten obchodzony jest od 2001 roku. Organizatorki i organizatorzy obchodów wskazują przede wszystkim na seksualny aspekt przemocy wobec dzieci. Apelują do rządów i społeczeństw o aktywne promowanie praw dziecka i zapobieganie krzywdzeniu dzieci.

W trakcie spotkania omówione zostaną prawne aspekty dotyczące rozwiązania małżeństwa, jak również związane z tym kwestie opieki nad dziećmi, alimentów, regulacji dotyczących korzystania z mieszkania i inne.