aaa

W dniu 18 listopada 2019 roku pracownicy POIK Iwona Palian oraz Katarzyna Sienkiewicz na zaproszenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie przeprowadziły dla uczniów SOSW szkolenie nt. „Sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych wynikających z przemocy rówieśniczej i domowej. Możliwość uzyskania wsparcia”. W zajęciach wzięły udział dwie grupy wiekowe. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje a przede wszystkim jak ją rozpoznawać i gdzie szukać pomocy. Uczniowie brali aktywny udział w dyskusji, chętnie odpowiadali na zadawane pytania.

Szkolenie odbyło się w ramach VIII edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie.

sosw chrzanów

sosw chrzanów 2

W dniach 18 i 25 listopada 2019r w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbyły się warsztaty z prawnikiem „Sprawowanie opieki nad dziećmi, władza rodzicielska i alimentacja na tle rozpadu małżeństwa orz sytuacja w rodzinie po rozpadzie małżeństwa”. W warsztatach wzięło udział 15 osób. W pierwszym dniu warsztatów tj. 18 listopada, przedstawiono regulacje prawne w oparciu o podane przykłady. W drugim dniu warsztatów tj. 25 listopada przedstawiano konkretne rozwiązania prawne i omawiano je w oparciu o zgłaszane przez uczestników problemy.

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji Kursu samoobrony dla kobiet.

 

Załącznik:
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej - zajęcia z samoobrony dla kobiet

Protokół z wyboru Wykonawcy - Kurs samoobrony

logo NOWE

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu "Pokonaj kryzys".

Załącznik:
Ogłoszenie wyników otwartego Konkursu ofert

logo NOWE

 

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu pod nazwą: "Pokonaj kryzys"

Zarządzenie ws powołanie Komisji konkursowej

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinasowanego przez Unię Europejską
w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji Kursu samoobrony dla kobiet.

 

załącznik:
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej w ramach projektu "Pokonaj kryzys" - Kurs samoobrony dla kobiet

Protokół z wyboru wykonawcy - kurs samoobrony dla kobiet

 

logo NOWE

Projekt POKONAJ KRYZYS współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Informacja dotycząca III edycji projektu „Pokonaj kryzys”

Od stycznia 2019 r. pracownicy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie prowadzą nabór uczestników do III edycji projektu „Pokonaj kryzys”.
Pracują nad zapoznaniem i wdrażaniem Uczestników do realizacji swoich planów pomocy.

Na bieżąco wśród Uczestników I oraz II edycji projektu prowadzony jest monitoring. Pozwala on na ocenę skuteczności i weryfikację proponowanych w ramach projektu form pomocy dostosowanej do aktualnej sytuacji życiowej uczestnika oraz trudności jakich doświadcza. Wskazuje kierunek pracy z Klientem oraz zmieniające się problemy charakterystyczne
dla XXI wieku. Problemy te związane są z prężnie rozwijającymi się nowymi technologiami, które z jednej strony ułatwiają nam codzienne życie z drugiej strony powodują ogromne straty w zakresie komunikacji międzyludzkiej, więzi, odporności na stres, chorób i zaburzeń psychicznych. Paradoksalnie są przyczyną i skutkiem nieograniczonego i często niekontrolowanego dostępu dzieci i młodzieży do treści zawartych w Internecie, często nieadekwatnych do wieku, braku świadomości siebie i swoich potrzeb, nieznajomości
podstaw prawidłowej komunikacji oraz wczesnej inicjacji seksualnej. Zjawiska te powodują konflikty, uzależnienia, zdrady, pogłębiają brak rozumienia siebie nawzajem, rozluźnienie,
a czasem rozpad więzi w rodzinie.


Dzięki projektowi „Pokonaj kryzys” została rozszerzona oferta ośrodka. Holistyczne oddziaływania zaproponowane uczestnikom mają pomóc w zmianie dotychczasowych schematów działań i reakcji, a tym samym podnieść jakość codziennego życia wdrażając nowe sposoby radzenia sobie w relacjach z samym sobą i osobami najbliższymi.
Klient ma szanse nabyć nowe umiejętności pozwalające na samodzielne wychodzenie z kryzysu, pogłębić samoświadomość i poznać oraz zrozumieć mechanizmy kierujące jego dotychczasowym działaniem, korygować postawy i przekonania związane z wychowaniem dzieci.

Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami ośrodka.

logo NOWE

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu pod nazwą: "Pokonaj kryzys"

 

Załączniki:
Zarządzenie Nr POIK.021.8.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr POIK.021.8.2019
Oferta realizacji zadania publicznego
Umowa o realizację zadania publicznego
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr POIK.021.8.2019