poik logotyp

Dyrektor Powiatowego Ośrodka

Interwencji Kryzysowej

w Chrzanowie informuje, iż ośrodek

od 1 stycznia 2021

roku będzie otwarty

w godzinach 7:00 – 22:00