Z dniem 1 stycznia 2021 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie będzie działał w godzinach

7:00 - 22:00.

Zgodnie z art. 113 c Ustawy o Pomocy Społecznej (Dz. U. 2020 poz. 1876), jednostka organizacyjna pomocy społecznej zapewniająca całodobowe usługi, nie może się mieścić w jednym budynku z placówką wychowawczą.

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2021 roku POIK w Chrzanowie przestaje funkcjonować jako całodobowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej. POIK nie będzie również prowadził hostelu dla osób i rodzin w kryzysie. Wszystkie dotychczasowe zadania z zakresu interwencji kryzysowej będą realizowane w nowych godzinach pracy Ośrodka. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach będzie możliwe udzielenie osobie w kryzysie schronienia w mieszkaniu interwencyjnym POIK.