Dobiega końca wrzesień 2020 roku, a tym samym w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie podsumowujemy realizację projektu „Pokonaj kryzys”, współfinansowanego ze środków unijnych.


Realizacja projektu obejmowała okres od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2020 roku, jednak ze względu na wystąpienie COVID – 19 uległ on wydłużeniu do 30 września 2020 roku..


W projekcie wzięło udział 312 osób, a 232 osoby zakończyły swój udział w projekcie zgodnie ze swoją ścieżką reintegracji.


Przez trzy lata w projekt zaangażowanych było wielu specjalistów świadczących usługi: poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego, mediacji, coachingu indywidualnego, asystenta rodziny, grup wsparcia, kursu samoobrony, terapii par, warsztatów psychoedukacyjnych.


Dla Uczestników projektu dostępny był całodobowy telefon interwencyjny w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie. Wprowadzone zostały metody innowacyjne jak poradnictwo w miejscu zamieszkania uczestnika oraz wirtualna grupa wsparcia, które wcześniej nie były realizowane przez Ośrodek.


Projekt cieszył się zainteresowaniem nie tylko uczestników ale i jednostek współpracujących z POIK na co dzień.
Wszystkim specjalistom, osobom obsługującym Stowarzyszenie DELFIN, osobom
z firmy szkoleniowej DELTA, firmom transportowym, które bezpiecznie wiozły
nas na warsztaty szkoleniowe, czasem dostarczając wrażeń, policji, która sprawdzała stan techniczny pojazdów, oraz wszystkim osobom, z którymi współpracowaliśmy podczas realizacji projektu, uczestnikom, pracownikom obsługującym projekt –

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z Zespołem Diagnostycznym serdecznie dziękują.