logo NOWE

W związku z COVID-19, chorobą zakaźną wywoływaną przez odkryty wirus SARS-CoV-2, której skutki odczuwamy w Polsce i na całym świecie, warsztaty wyjazdowe zaplanowane na miesiące kwiecień oraz maj 2020 roku nie mogły odbyć się w zaplanowanych terminach.

Śledząc bacznie sytuację w Polsce, dostosowując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz po podjęciu odpowiednich działań przez Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie i Koordynatora projektu powstała możliwość zrealizowania warsztatów w innych terminach.

W miesiącach czerwcu i lipcu 2020 roku odbyły się cztery dwudniowe warsztaty wyjazdowe w miejscowości Radocza dla Uczestników projektu „Pokonaj kryzys”, zorganizowane przez stowarzyszenie „DELFIN” współpracujące z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.

20 i 21 czerwca 2020 r. odbyły się warsztaty podnoszące świadomość Uczestników w zakresie: własnego portretu Ja i własnej linii życia, coachingu relacji partnerskiej oraz umiejętnego definiowania potrzeb własnych i partnera. Dla dzieci zostały przeprowadzone warsztaty dostosowane do ich wieku, potrzeb oraz umiejętności. Odbyły się zajęcia dotyczące: filozofii dialogu społeczno-kulturowego oraz świadomości bycia istotą społeczną, cyklu życia. Zawierały wiedzę oraz umiejętności pomagające w pokonywaniu nieśmiałości przy wejściu w nową grupę. Podczas szkoleń prowadzone były również gry i zabawy integracyjne i psychoruchowe.

4 i 5 lipca 2020 roku grupy kobiet nabywały wiedzę i umiejętności w zakresie ja w relacji i ja w rodzinie. Pary podczas coachingu relacji partnerskiej pracowały w zakresie zazdrości w związku oraz treningu seksualności. Grupy dzieci dotykały tematu swojej tożsamości oraz zarządzania sobą w czasie.
Poza grami i zabawami integracyjnymi i psychoruchowymi zdobywały wiedzę jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz poznawały swoje miejsce w rodzinie oraz różne struktury rodzin.

11 i 12 lipca 2020 roku Uczestniczki warsztatów dotykały zagadnień coachingu kobiecości i coachingu ciała. Pary korzystające z warsztatów wyjazdowych szukały mocnych stron swoich związków oraz poznawały metodę negocjacji w związku. Grupa dzieci najstarszych poruszała trudny i jednocześnie aktualny temat bullyingu oraz odpowiedzialności za siebie samego. Ponadto podczas warsztatów wyjazdowych młodsi Uczestnicy projektu poznawali różne kultury oraz kształtowali umiejętność komunikacji międzykulturowej. Poznawali swoje własne i wzajemne sposoby na nudę, a to wszystko w asyście gier i zabaw integracyjnych i psychoruchowych.

Ostatnie warsztaty wyjazdowe odbyły się 18 i 19 lipca 2020 roku. Grupy kobiet miały możliwość doświadczyć mowy własnego ciała podczas warsztatu prowadzonego metodą Aleksandra Lowena oraz coachingu zarządzania emocjami. Osoby pracujące na warsztacie w parach miały możliwość, między innymi, omówić różnice międzypłciowe i poznać obszary wspólne natury kobiecej i męskiej, zapoznać się i omówić stereotypy dotyczące płci, zapoznać się z definicją przestrzeni w związku, omówić znaczenie własnych potrzeb
w związku, odkryć własny potencjał, itp. Dzieci podczas warsztatów wyjazdowych poznawały siłę twórczego myślenia oraz znaczenie autoprezentacji w relacjach społecznych. Uzyskiwały informację czym jest stres, poznawały sposoby na redukowanie napięcia oraz rozwijały świadomość ekologiczną i różne możliwości zagospodarowania odpadów. Nie zabrakło gier i zabaw integracyjnych i psychoruchowych.

Dyrektor POIK wraz z zespołem serdecznie dziękują za współpracę wszystkim osobom zaangażowanym w możliwość przeprowadzenia wyżej wymienionych warsztatów oraz Uczestnikom projektu za udział.