W związku z zaleceniami Wojewody Małopolskiego, Informujemy, że wszystkie  grupy wsparcia, Warsztaty Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych, zajęcia socjoterapeutyczne, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, prawne i inne zostają odwołane z dniem 15.03.2020 r.