Drukuj
Kategoria: Aktualności

logo NOWE

Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej

dla uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, pod nazwą "Pokonaj kryzys"

 

 Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej