Drukuj
Kategoria: Aktualności

logo NOWE

 

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu pod nazwą: "Pokonaj kryzys"

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Załączniki:

Otwarty konkurs ofert

Oferta - wzór
Umowa - wzór
Sprawozdanie - wzór