W ubiegłym 2019 roku w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie z poradnictwa Ośrodka skorzystało 770 osób, udzielono 2433 porady specjalistyczne. Najczęstszymi problemami zgłaszanymi przez osoby korzystające z pomocy Ośrodka były głównie przemoc, problemy rodzinne, trudności wychowawcze oraz problemy emocjonalne.

W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie prowadzone są cyklicznie Warsztaty Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych oraz Zajęcia Socjoterapetyczne. Specjaliści prowadzą również 4 grupy wsparcia tj. grupa wsparcia dla dzieci w sytuacji rozwodu, wirtualna grupa wsparcia dla osób których bliscy cierpią na chorobę nowotworową lub psychiczną, grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy oraz grupa wsparcia dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych.

Ośrodek Interwencji ze względu na swoją specyfikę działalności 24/7 i posiadany hostel z miejscem na 10 osób, w 2019 roku udzielił schronienia 53 osobom. Najczęstszymi powodami korzystania z hostelu POIK była przemoc ze strony bliskich, jak również nagłe zdarzenia losowe tj. wybuch butli z gazem czy z powodu złego stanu technicznego domu z ryzykiem zalania.