W dniu 18 listopada 2019 roku pracownicy POIK Iwona Palian oraz Katarzyna Sienkiewicz na zaproszenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie przeprowadziły dla uczniów SOSW szkolenie nt. „Sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych wynikających z przemocy rówieśniczej i domowej. Możliwość uzyskania wsparcia”. W zajęciach wzięły udział dwie grupy wiekowe. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje a przede wszystkim jak ją rozpoznawać i gdzie szukać pomocy. Uczniowie brali aktywny udział w dyskusji, chętnie odpowiadali na zadawane pytania.

Szkolenie odbyło się w ramach VIII edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie.

sosw chrzanów

sosw chrzanów 2