W dniach 18 i 25 listopada 2019r w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbyły się warsztaty z prawnikiem „Sprawowanie opieki nad dziećmi, władza rodzicielska i alimentacja na tle rozpadu małżeństwa orz sytuacja w rodzinie po rozpadzie małżeństwa”. W warsztatach wzięło udział 15 osób. W pierwszym dniu warsztatów tj. 18 listopada, przedstawiono regulacje prawne w oparciu o podane przykłady. W drugim dniu warsztatów tj. 25 listopada przedstawiano konkretne rozwiązania prawne i omawiano je w oparciu o zgłaszane przez uczestników problemy.