logo NOWE

 

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu pod nazwą: "Pokonaj kryzys"

Zarządzenie ws powołanie Komisji konkursowej