logo NOWE

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu pod nazwą: "Pokonaj kryzys"

 

Załączniki:
Zarządzenie Nr POIK.021.8.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr POIK.021.8.2019
Oferta realizacji zadania publicznego
Umowa o realizację zadania publicznego
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr POIK.021.8.2019