Zgodnie z Zarządzeniem nr POIK.021.1.2019 z dnia 11 lutego 2019r.,
Dyrektor POIK w Chrzanowie wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych,
Pana Adama Ziemińskiego.