logo NOWE

 

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu "Pokonaj kryzys"

 

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

 

 

Oferujemy zdalne wsparcie  psychologiczne polegające na wideorozmowie lub rozmowie telefonicznej.

Nasze wsparcie kierujemy w szczególności do:

  • członków personelu medycznego i innych służb zaangażowanych w działania związane z zagrożeniem koronawirusem,
  • osób objętych kwarantanną,

Osoby, do których znajdziesz kontakt są profesjonalistami w zakresie udzielania tego typu pomocy i są to: interwenci kryzysowi i psychologowie.

online

W trosce i z myślą o naszych klientach proponujemy Państwu konsultacje telefoniczne lub online. Wszystkie szczegółowe informacje dostępne będą pod nr tel. 32 646 71 85 od dnia 16.03.2020 r.

W związku z zaleceniami Wojewody Małopolskiego, Informujemy, że wszystkie  grupy wsparcia, Warsztaty Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych, zajęcia socjoterapeutyczne, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, prawne i inne zostają odwołane z dniem 15.03.2020 r.

logo NOWE

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie pod nazwą "Pokonaj kryzys"

Zarzadzenie Nr POIK.021.6.2020

Zarzadzenie Nr POIK.021.6

logo NOWE

Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej

dla uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, pod nazwą "Pokonaj kryzys"

 

 Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej


logo NOWE

 

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu pod nazwą: "Pokonaj kryzys"

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Załączniki:

Otwarty konkurs ofert

Oferta - wzór
Umowa - wzór
Sprawozdanie - wzór

logo NOWE

 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w Komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie pod nazwą "Pokonaj kryzys"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.3.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W ubiegłym 2019 roku w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie z poradnictwa Ośrodka skorzystało 770 osób, udzielono 2433 porady specjalistyczne. Najczęstszymi problemami zgłaszanymi przez osoby korzystające z pomocy Ośrodka były głównie przemoc, problemy rodzinne, trudności wychowawcze oraz problemy emocjonalne.

W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie prowadzone są cyklicznie Warsztaty Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych oraz Zajęcia Socjoterapetyczne. Specjaliści prowadzą również 4 grupy wsparcia tj. grupa wsparcia dla dzieci w sytuacji rozwodu, wirtualna grupa wsparcia dla osób których bliscy cierpią na chorobę nowotworową lub psychiczną, grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy oraz grupa wsparcia dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych.

Ośrodek Interwencji ze względu na swoją specyfikę działalności 24/7 i posiadany hostel z miejscem na 10 osób, w 2019 roku udzielił schronienia 53 osobom. Najczęstszymi powodami korzystania z hostelu POIK była przemoc ze strony bliskich, jak również nagłe zdarzenia losowe tj. wybuch butli z gazem czy z powodu złego stanu technicznego domu z ryzykiem zalania.