logo NOWE

W związku z COVID-19, chorobą zakaźną wywoływaną przez odkryty wirus SARS-CoV-2, której skutki odczuwamy w Polsce i na całym świecie, warsztaty wyjazdowe zaplanowane na miesiące kwiecień oraz maj 2020 roku nie mogły odbyć się w zaplanowanych terminach.

Śledząc bacznie sytuację w Polsce, dostosowując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz po podjęciu odpowiednich działań przez Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie i Koordynatora projektu powstała możliwość zrealizowania warsztatów w innych terminach.

W miesiącach czerwcu i lipcu 2020 roku odbyły się cztery dwudniowe warsztaty wyjazdowe w miejscowości Radocza dla Uczestników projektu „Pokonaj kryzys”, zorganizowane przez stowarzyszenie „DELFIN” współpracujące z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.

20 i 21 czerwca 2020 r. odbyły się warsztaty podnoszące świadomość Uczestników w zakresie: własnego portretu Ja i własnej linii życia, coachingu relacji partnerskiej oraz umiejętnego definiowania potrzeb własnych i partnera. Dla dzieci zostały przeprowadzone warsztaty dostosowane do ich wieku, potrzeb oraz umiejętności. Odbyły się zajęcia dotyczące: filozofii dialogu społeczno-kulturowego oraz świadomości bycia istotą społeczną, cyklu życia. Zawierały wiedzę oraz umiejętności pomagające w pokonywaniu nieśmiałości przy wejściu w nową grupę. Podczas szkoleń prowadzone były również gry i zabawy integracyjne i psychoruchowe.

4 i 5 lipca 2020 roku grupy kobiet nabywały wiedzę i umiejętności w zakresie ja w relacji i ja w rodzinie. Pary podczas coachingu relacji partnerskiej pracowały w zakresie zazdrości w związku oraz treningu seksualności. Grupy dzieci dotykały tematu swojej tożsamości oraz zarządzania sobą w czasie.
Poza grami i zabawami integracyjnymi i psychoruchowymi zdobywały wiedzę jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz poznawały swoje miejsce w rodzinie oraz różne struktury rodzin.

11 i 12 lipca 2020 roku Uczestniczki warsztatów dotykały zagadnień coachingu kobiecości i coachingu ciała. Pary korzystające z warsztatów wyjazdowych szukały mocnych stron swoich związków oraz poznawały metodę negocjacji w związku. Grupa dzieci najstarszych poruszała trudny i jednocześnie aktualny temat bullyingu oraz odpowiedzialności za siebie samego. Ponadto podczas warsztatów wyjazdowych młodsi Uczestnicy projektu poznawali różne kultury oraz kształtowali umiejętność komunikacji międzykulturowej. Poznawali swoje własne i wzajemne sposoby na nudę, a to wszystko w asyście gier i zabaw integracyjnych i psychoruchowych.

Ostatnie warsztaty wyjazdowe odbyły się 18 i 19 lipca 2020 roku. Grupy kobiet miały możliwość doświadczyć mowy własnego ciała podczas warsztatu prowadzonego metodą Aleksandra Lowena oraz coachingu zarządzania emocjami. Osoby pracujące na warsztacie w parach miały możliwość, między innymi, omówić różnice międzypłciowe i poznać obszary wspólne natury kobiecej i męskiej, zapoznać się i omówić stereotypy dotyczące płci, zapoznać się z definicją przestrzeni w związku, omówić znaczenie własnych potrzeb
w związku, odkryć własny potencjał, itp. Dzieci podczas warsztatów wyjazdowych poznawały siłę twórczego myślenia oraz znaczenie autoprezentacji w relacjach społecznych. Uzyskiwały informację czym jest stres, poznawały sposoby na redukowanie napięcia oraz rozwijały świadomość ekologiczną i różne możliwości zagospodarowania odpadów. Nie zabrakło gier i zabaw integracyjnych i psychoruchowych.

Dyrektor POIK wraz z zespołem serdecznie dziękują za współpracę wszystkim osobom zaangażowanym w możliwość przeprowadzenia wyżej wymienionych warsztatów oraz Uczestnikom projektu za udział.

logo NOWE

 

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu "Pokonaj kryzys"

 

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

 

 

Oferujemy zdalne wsparcie  psychologiczne polegające na wideorozmowie lub rozmowie telefonicznej.

Nasze wsparcie kierujemy w szczególności do:

  • członków personelu medycznego i innych służb zaangażowanych w działania związane z zagrożeniem koronawirusem,
  • osób objętych kwarantanną,

Osoby, do których znajdziesz kontakt są profesjonalistami w zakresie udzielania tego typu pomocy i są to: interwenci kryzysowi i psychologowie.

online

W trosce i z myślą o naszych klientach proponujemy Państwu konsultacje telefoniczne lub online. Wszystkie szczegółowe informacje dostępne będą pod nr tel. 32 646 71 85 od dnia 16.03.2020 r.

W związku z zaleceniami Wojewody Małopolskiego, Informujemy, że wszystkie  grupy wsparcia, Warsztaty Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych, zajęcia socjoterapeutyczne, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, prawne i inne zostają odwołane z dniem 15.03.2020 r.

logo NOWE

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie pod nazwą "Pokonaj kryzys"

Zarzadzenie Nr POIK.021.6.2020

Zarzadzenie Nr POIK.021.6

logo NOWE

Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej

dla uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, pod nazwą "Pokonaj kryzys"

 

 Protokół z naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej


logo NOWE

 

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu pod nazwą: "Pokonaj kryzys"

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Załączniki:

Otwarty konkurs ofert

Oferta - wzór
Umowa - wzór
Sprawozdanie - wzór

logo NOWE

 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w Komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie pod nazwą "Pokonaj kryzys"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.3.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej